Novembar 2017

Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti " u Ukrajini

Opšti cilj projekta je poboljšanje odgovornosti, kvaliteta i efikasnosti ukrajinske javne uprave kroz podršku implementaciji ukrajinskog političkog okvira za e-upravljanje u okviru Strategije reforme javne uprave i povezanih strategija (naročito u oblasti sajber-bezbednosti).

Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela" u Albaniji.
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti " u Ukrajini
Ex-post Monitoring IT Ugovora o nabavci
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta " ATA 2017 FWC Ex-post Monitoring Informacione Tehnologije (IT) Ugovora o nabavci finansiranih iz IPA programa" u Makedoniji.
IT sistem Poreske Uprave
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Razvoj i re-inženjering poslovnih procesa novog informacionog sistema integrisanog u poreskoj upravi" u Makedoniji
Prevencija i borba protiv korupcije
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta ""Revizija tehničkih specifikacija i izrada tenderske dokumentacija za ugovor o snabdevanju “Nadogradnja mrežnog prolaza albanske vlade” u okviru IPA 2014 Akcionog Dokumenta ''Reforma Javne Uprave''" u Albaniji