Alternative ConsultingAlternative consulting, osnovana u Beogradu, je mlada konsultantska kompanija koja se brzo razvija.
Osnovali su je konsultanti koji imaju dugo iskustvo u radu na  projektima javne pomoći u Jugoistočnoj Evropi kao i u drugim regionima, kao sto su ZND, Afrika, Jugoistočna Azija.

Alternative Consulting je specijalizovana za konsalting vlada i trenutno je preduzela mnoge zadatke pri fondu Evropske Unije da bi podržala institucije Jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi kao i u prilagođavanju domaćeg zakonodavstva tekovinama EU.

Alternative Consulting se fokusira na jačanju organizacija, kao i na njihovom ljudskom kapitalu.

Alternative Consulting takođe obezbeđuje svojim partnerima dobro poznavanje pravnih i administrativnih ograničenja.

Neki od naših klijenata i korisnika su:

  • Ministarstvo Finansija  Republike Srbije
  • Ministarstvo Pravde i Javne Uprave Republike Srbije
  • Komesarijat za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije
  • Ministarstvo Održivog razvoja i Turizma Crne Gore
  • Komisija za Hartije od Vrednosti Crne Gore
  • Ministarstvo Rada i Socijalne Politike Makedonije

Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela" u Albaniji.
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti " u Ukrajini
Ex-post Monitoring IT Ugovora o nabavci
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta " ATA 2017 FWC Ex-post Monitoring Informacione Tehnologije (IT) Ugovora o nabavci finansiranih iz IPA programa" u Makedoniji.
IT sistem Poreske Uprave
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Razvoj i re-inženjering poslovnih procesa novog informacionog sistema integrisanog u poreskoj upravi" u Makedoniji
Prevencija i borba protiv korupcije
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta ""Revizija tehničkih specifikacija i izrada tenderske dokumentacija za ugovor o snabdevanju “Nadogradnja mrežnog prolaza albanske vlade” u okviru IPA 2014 Akcionog Dokumenta ''Reforma Javne Uprave''" u Albaniji