slika1Alternative Consulting pruža tehničku podršku i usluge vođenja projekata klijentima javnog sektora kroz međunarodno finansirane programe razvoja.
U našem polju stručnosti, mi težimo da zadržimo najviši kvalitet usluga.

Alternative Consulting je u potpunosti posvećena svakom projektu kako bi:

  • Obezbedili izbor eksperata koji su poznati i po tehničkim i po menadžerskim sposobnostima u svojoj oblasti,
  • Obezbedili formiranje jakih timova eksperata prema specifičnim potrebama projekata,
  • Osigurali efikasnu implementaciju, kao i regularno praćenje / davanje podrške samim projektima preko striktnih unutrašnjih procedura za monitoring. 


Glavne oblasti Našeg poslovanja su:

1.    Reforma javne administracije i jačanje institucija
2.    Pravosudje i Unutrašnji poslovi,
3.    Pravna aproksimacija,
4.    Javne finansije i vođenje fondova Evropske Unije,
5.    Informacione i komunikacione tehnologije,
6.    Razvoj privatnog sektora,
7.    Energija,
8.    Životna sredina.

Naše najveće vrednosti su visoka reaktivnost, transparentnost i fer menadžment prema našim ekspertima i partnerima;  našom posvećenošču i profesionalizmom mi težimo jačanju pozicije na tržistu Jugoistočne Evrope.

Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela" u Albaniji.
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti " u Ukrajini
Ex-post Monitoring IT Ugovora o nabavci
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta " ATA 2017 FWC Ex-post Monitoring Informacione Tehnologije (IT) Ugovora o nabavci finansiranih iz IPA programa" u Makedoniji.
IT sistem Poreske Uprave
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Razvoj i re-inženjering poslovnih procesa novog informacionog sistema integrisanog u poreskoj upravi" u Makedoniji
Prevencija i borba protiv korupcije
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta ""Revizija tehničkih specifikacija i izrada tenderske dokumentacija za ugovor o snabdevanju “Nadogradnja mrežnog prolaza albanske vlade” u okviru IPA 2014 Akcionog Dokumenta ''Reforma Javne Uprave''" u Albaniji