Neki primeri projekata realizovanih od strane Alternative Consulting-a kao partnera u konzorcijumu ili kao podizvođača:

"Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela"

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta albanskog revizorskog organa za obavljanje njegovih dužnosti.
Pročitaj više...
"Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti"

Opšti cilj projekta je poboljšanje odgovornosti, kvaliteta i efikasnosti ukrajinske javne uprave kroz podršku implementaciji ukrajinskog političkog okvira za e-upravljanje u okviru Strategije reforme javne uprave i povezanih strategija (naročito u oblasti sajber-bezbednosti).
Pročitaj više...
"ATA 2017 FWC Ex-post Monitoring Informacione Tehnologije (IT) Ugovora o nabavci finansiranih iz IPA programa"

Opšti cilj projekta je maksimizirati uticaj i obezbediti održivost pretpristupne pomoći EU u zemlji, u oblasti informacionih tehnologija.
Pročitaj više...
"Razvoj i re-inženjering poslovnih procesa novog informacionog sistema integrisanog u poreskoj upravi "

Opšti cilj projekta je poboljšanje administrativih kapaciteta PRO i razvjanje efikasnih poslovnih procesa na osnovu kojih će se izgraditi novi integrisani informacioni sistem, a istovremeno osigurati ekonomičnost troškova za prikupljanje poreza i kvalitetnijia usluga poreskim obveznicima i trećim licima.
Pročitaj više...
Prevencija i borba protiv korupcije

Opšti cilj projekta je poboljšanje ukupne efikasnosti u borbi protiv korupcije i smanjenje svih oblika korupcije
Pročitaj više...

Prikazujem 1 - 5 od ukupno 47 vesti | Strana 1 od 10 - Next >

Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela" u Albaniji.
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti " u Ukrajini
Ex-post Monitoring IT Ugovora o nabavci
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta " ATA 2017 FWC Ex-post Monitoring Informacione Tehnologije (IT) Ugovora o nabavci finansiranih iz IPA programa" u Makedoniji.
IT sistem Poreske Uprave
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Razvoj i re-inženjering poslovnih procesa novog informacionog sistema integrisanog u poreskoj upravi" u Makedoniji
Prevencija i borba protiv korupcije
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta ""Revizija tehničkih specifikacija i izrada tenderske dokumentacija za ugovor o snabdevanju “Nadogradnja mrežnog prolaza albanske vlade” u okviru IPA 2014 Akcionog Dokumenta ''Reforma Javne Uprave''" u Albaniji