Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela" u Albaniji.

Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela" u Albaniji.
Pročitaj više...
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti " u Ukrajini

Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti " u Ukrajini
Pročitaj više...
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta " ATA 2017 FWC Ex-post Monitoring Informacione Tehnologije (IT) Ugovora o nabavci finansiranih iz IPA programa" u Makedoniji.

Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta " ATA 2017 FWC Ex-post Monitoring Informacione Tehnologije (IT) Ugovora o nabavci finansiranih iz IPA programa" u Makedoniji.
Pročitaj više...
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Razvoj i re-inženjering poslovnih procesa novog informacionog sistema integrisanog u poreskoj upravi" u Makedoniji

Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Razvoj i re-inženjering poslovnih procesa novog informacionog sistema integrisanog u poreskoj upravi" u Makedoniji
Pročitaj više...
Alternative Consulting u konzorijumu sa PwC EU Services učestvuje u implementaciji projekta "Prevencija i borba protiv korupcije " u Srbiji

Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta ""Revizija tehničkih specifikacija i izrada tenderske dokumentacija za ugovor o snabdevanju “Nadogradnja mrežnog prolaza albanske vlade” u okviru IPA 2014 Akcionog Dokumenta ''Reforma Javne Uprave''" u Albaniji
Pročitaj više...

Prikazujem 1 - 5 od ukupno 48 vesti | Strana1 od 10

- Next >

Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Jačanje kapaciteta albanskog revizorskog tela" u Albaniji.
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave
Procena ukrajinskog okvira politike e-uprave u svetlu Strategije Reforme Javne Uprave i izazova sajber sigurnosti " u Ukrajini
Ex-post Monitoring IT Ugovora o nabavci
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta " ATA 2017 FWC Ex-post Monitoring Informacione Tehnologije (IT) Ugovora o nabavci finansiranih iz IPA programa" u Makedoniji.
IT sistem Poreske Uprave
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta "Razvoj i re-inženjering poslovnih procesa novog informacionog sistema integrisanog u poreskoj upravi" u Makedoniji
Prevencija i borba protiv korupcije
Alternative Consulting učestvuje u implementaciji projekta ""Revizija tehničkih specifikacija i izrada tenderske dokumentacija za ugovor o snabdevanju “Nadogradnja mrežnog prolaza albanske vlade” u okviru IPA 2014 Akcionog Dokumenta ''Reforma Javne Uprave''" u Albaniji